top of page

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van:

 

Dutch Masters Weightlifting Association

Boomblauwtje 90

7323VR Apeldoorn

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen, aan wie we informatie doorgeven en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Ook leest u hoe u toegang heeft tot de informatie en hoe u die verandert of verwijdert. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Samenwerking in vertrouwen

Dutch Masters Weightlifting Association (DMWA) hecht belang aan de privacy van haar leden. Wij willen zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is onze manier om u te vertellen welke informatie we verzamelen, op welke manier we de informatie gebruiken en beveiligen, aan wie we het doorgeven en op welke manier u toegang heeft tot de informatie, deze kunt veranderen of laten verwijderen.

 

Hieronder vindt u enkele redenen waarom we informatie van u vragen en op welke manier we deze informatie van u verkrijgen en gebruiken, en hoe we daar zorgvuldig en secuur mee om gaan.

 

Waar we in deze privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over uzelf: zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Maar ook bijvoorbeeld e-mails die u aan ons hebt gestuurd. Hieronder geven we aan welke informatie we voor welke diensten nodig hebben.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij waarvoor?

Wanneer u zich aanmeldt als lid of u inschrijft voor de nieuwsbrief, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Deze informatie is nodig om met u te kunnen communiceren. 

 

Bij aanmeldingen als lid vragen wij:

 • Voornaam

 • Tussenvoegsel

 • Achternaam

 • Adresgegevens

 • Geboortedatum (in geval van wedstrijdlid)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Type lidmaatschap

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief vragen wij:

 • Naam

 • E-mailadres

 

Verstrekking gegevens aan derden

Af en toe werken we samen met andere organisaties om ons te helpen met bepaalde diensten of activiteiten. In sommige van deze gevallen moeten we uw gegevens delen met die organisaties, omdat zij die nodig hebben om de service aan DMWA en uiteindelijk aan u, uit te kunnen voeren. 

 

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de ander ze nodig heeft. Deze partijen mogen nooit zelfstandig uw gegevens voor andere doelen gebruiken dan wij met hen hebben afgesproken, of deze doorgeven. Wij controleren deze partijen om er zeker van te zijn dat uw privacy beschermd blijft.

 

Ook kunnen we uw gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in het geval onze huidige dienstverlening of een deel daarvan wordt ondergebracht bij een andere organisatie, en deze partij uw gegevens nodig heeft om de service aan u voort te kunnen zetten.

 

Vragen, uw gegevens raadplegen, bijwerken of laten verwijderen

U heeft een aantal rechten als de DMWA uw persoonsgegevens gebruikt of wil gaan gebruiken:

 • recht op informatie: waarom zijn deze gegevens nodig en wat gaat ermee gebeuren?;

 • recht op inzage in uw persoonsgegevens en de verwerking daarvan door DMWA;

 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw gegevens als dat nodig is;

 • recht van verzet tegen verwerking van uw persoonsgegevens;

 • recht op het indienen van een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wanneer u uw informatie deelt met DMWA, hebt u altijd de mogelijkheid toegang te krijgen tot deze informatie. U kunt uw gegevens updaten, veranderen of verwijderen door te schrijven of mailen naar het secretariaat van DMWA.

 

Bij klachten kunt u ons mailen op dmwa.secretariaat@gmail.com.

Of schrijft u ons op onderstaand adres:

Dutch Masters Weightlifting Association

Drs. F. Bijlweg 246

1784 MC Den Helder

 

Beveiliging

Het is heel belangrijk voor DMWA dat we er zeker van kunnen zijn dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Wij houden onze privacyverklaring up-to-date door het steeds aan te passen aan de relevante jurisprudentie en ontwikkelingen. Indien u, bij uw contact met DMWA het meest actuele beleid voor ogen wilt hebben, adviseren wij u de privacyverklaring vooraf online te bekijken. De meest actuele versie van onze privacyverklaring vindt u op www.dutchmasterswl.com.

bottom of page