top of page

Reglement deelname
EK Masters / WK Masters

Artikel 1 – Deelname
 

1.1. Vereisten


Om als atleet in aanmerking te komen voor deelname EK of WK masters gelden de volgende hoofdregels:

 • Atleet dient wedstrijdlid te zijn van DMWA;

 • De kwalificatie standaard en kwalificatieperiode wordt door International Masters Weightlifting Association (IMWA) of European Masters Weightlifting Association (EMWA) separaat bekend gesteld. 

 • De atleet dient zich te kwalificeren op een officiële wedstrijd (met 3 scheidsrechters);

  • Indien het geen door de DMWA, IMWA of EMWA gesanctioneerde wedstrijd betreft, dient hij/zij een door drie officials getekend protocol met de wedstrijdresultaten mee te zenden. Dit mag eventueel een digitaal kopie zijn mits e.e.a. door het bestuur is te verifiëren;

 • Bovenstaande geldt ook voor atleten met de Nederlandse nationaliteit die in het buitenland wonen. Deze atleten worden verzocht voorafgaand aan kwalificatie contact op te nemen met de Chair(wo)man Masters.
   

1.2. Procedure

 1. Atleet meldt zich per e-mail aan bij de Chair(wo)man Masters (e-mail: dmwa.voorzitter@gmail.com);

 2. Atleet krijgt het verzoek om de benodigde  gegevens aan te leveren;

 3. Nadat de behaalde resultaten zijn geverifieerd krijgt de atleet een link om het inschrijfgeld te betalen;

 4. Wanneer dit is voldaan wordt aan de atleet een code verstrekt om zich officieel aan te melden bij EMWA/IMWA masters. Website: www.masterswlreg.com.

Per competitie kan de procedure afwijken. De chair(wo)man zal de atleet hierin begeleiden.

De atleet dient zich te conformeren aan de gedragscode DMWA.


1.3. Intrekken of weigeren deelname

Het bestuur is gerechtigd deelname aan internationale wedstrijden te weigeren, indien:

 1. Een atleet onvoldoende kan aantonen dat de atleet gevrijwaard is van het gebruik van substanties die op de “WADA prohibited list” voorkomen. Zie voor meer informatie de pagina Anti-doping. Bij twijfel dient vooraf een goedgekeurde dispensatie van de Nederlandse Dopingautoriteit op het secretariaat van DMWA aanwezig te zijn;

 2. De atleet zich niet als waardig vertegenwoordiger van DMWA en Nederland gedraagt, door o.a. het beschadigen van de reputatie van DMWA of de gewichthefsport.

 3. Een atleet de belangen van het Masters gewichtheffen in het algemeen en DMWA in het bijzonder op enigerlei wijze beschadigt.

 

Artikel 2 – Afsluitend
 

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in bijzondere situaties af te wijken van de hierboven genoemde regels.

Dutch Masters Weightlifting Associaton

bottom of page