top of page

Officiële Nederlandse Masters records

  • Alle bestaande Nederlandse Mastersrecords tot 22 november 2022 blijven behouden en zijn verwerkt in deze recordlijst;
  • Nederlandse Mastersrecords kunnen vanaf 22 november 2022 alleen worden behaald door:
    • atleten met de Nederlandse nationaliteit én in het bezit van een geldige wedstrijdlicentie DMWA (wedstrijd lidmaatschap DMWA);
  • Een Nederlands Mastersrecord kan worden verbroken in alle officiële wedstrijden met minimaal drie scheidsrechters;
  • Indien het een wedstrijd betreft die niet door de DMWA goedgekeurd is, dient de atleet een door 3 officials ondertekend protocol op te sturen of op andere wijze aan te tonen dat het resultaat op een officiële wedstrijd is behaald;
  • Recordhouders kunnen een certificaat aanvragen bij de secretaris DMWA via dmwa.secretariaat@gmail.com
  • In categorieën waar geen record is gevestigd (standaard), kunnen Nederlandse records worden gevestigd als ten minste het totaal uit de tabel (eerste spreadsheet) wordt behaald. Een wedstrijdtotaal is voorwaarde voor het vestigen van een nieuw record.
bottom of page