top of page

Gedragscode DMWA

Masters gewichtheffen is een sport waar het gaat om vriendschap en samen sporten.

De Master gewichtheffer:

 1. Respecteert anderen;
  Je hebt respect voor iedereen. Voor de tegenstander(s), de officials, de toeschouwers en ieder ander. Let op je taalgebruik en hoe je je aan anderen presenteert. Geef iedereen het gevoel dat hij of zij zich vrij kan bewegen. 

 2. Respecteert beslissingen van de officials;
  Officials zijn vrijwilligers die de sport mogelijk maken. Zij handelen naar eer en geweten.

 3. Gaat netjes om met de omgeving
  Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen. Laat de ruimtes netjes achter. Ruim de materialen op en maak de gebruikte halter schoon. Gooi afval in de afvalbakken.

 4. Blijft van anderen af
  Raak (buiten de normale sportbeoefening) niemand tegen hun wil aan.

 5. Houdt zich aan de regels
  Lees de reglementen, de huisregels, deze gedragscode en alle andere afspraken, en houd je daar ook aan.

 6. Tast niemand aan in hun waarde
  Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Sluit niemand buiten en wees tolerant.

 7. Discrimineert niet;
  Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

 8. Is eerlijk en sportief; 
  Speel niet vals, gebruik geen verbaal of fysiek geweld. Gebruik geen doping.

 9. Bij deelname buitenlandse wedstrijden: vertegenwoordigt Nederland; 
  Je bent lid van het Nederlands team en gedraagt je conform bovengenoemde regels. Als je klachten of vragen hebt stuur je geen e-mails naar de Internationale Masters organisaties en/of benadert hen niet persoonlijk hierover. Je benadert hierover altijd de Chairwoman Masters die op het gehele toernooi aanwezig is. Je schaadt de reputatie en belangen van het Nederlandse Masters gewichtheffen in het algemeen en DMWA in het bijzonder niet.

   

Meldt overtredingen van deze gedragscode 

Meld overtredingen van deze code bij het bestuur en/of de vertrouwenspersoon van de DMWA.

 

bottom of page